ADDRESS - I
Manickpore, Post - Delta Mill, Beltala,
Near School Road, Howrah - 711309, W. B., India

ADDRESS - II
Sankrail Station Road, Howrah,
Pincode : 711313, West Bengal, India

Phone No. : 91-33-2679 6934
Mobile : +91- 09331447449 / 098300 31751
Contact Person : Prof. Dr. Anirban Roy Choudhury [Writer / Poet]

Education: Dr. Anirban Roy Choudhury did his primary education from Howrah and later achieved his M.A., P.R.S., Ph.D., Griphit Smriti Puraskar from Calcutta University.

Job: Lectureship and Freelance Reporter.

Publisher & Editor of Different Newspaper & Magazine: Lokemanas, Deshkaal, Aajker Panchyat Barta, Purbabarta all published fortnightly and few other quarterly published like Troimashik Purbavash & Troimashik Kathaguli.

Primary Exposure: A Prose written in a monthly magazine of Dr.Sushil Roy on 1964.

Life Membership in:

1. Bharatiya Bartajebi Sangha (I.J.A.)
2. Nikhil Bharat Banga Sahitya Sammelan
3. Nikhil Bharat Shishu Sahitya Sammelan
4. Shishu Sahitya Academy
5. Antarjatik P.E.N. (W.B.)
6. Howrah Press Club
7. Paschimbango Chhoto Patrika Samannay Samity
8. Paschimbango Maphosol Parta – Patrika Samity
9. Jatiya Kabita Parishad
10. Ganatantik Lekhok Shilpi Sangha

Awards and Recogninations:

1.Natabar Memorial Rajatjayanti Sangbordhana(1999 Chandrapore,Howrah)
2. Reneissa Welfare Society Sammalan (Howrah) 2000
3. Nikhil Bharat Shishu Sahitya Sammanana 2001
4. Parishilan Sammanana (Kolkata) 2002
5. Sarabangla Chhara Sansad Sammanana 2003
6. Dyatan Graminmela Kabi Sammanana 2003
7. Dr. Samarendra Nath Burman Smriti Puraskar 2003
8. Kabi Sunirmal Basu Janmashalobarshiki Puraskar 2003
9. The P.E.N. (W.B.) Pradatta Kabi Sammanana 2006
10. ‘Ami abong Ekush Shatak’ Sammanana 2007
11. ‘Ajker Asha’ kartrik Sahitya Sammanana 2007
12. ‘Rammohan Ray Smriti Puraskar 2007


Published Articles:

Nandan, Satyayug, Bangladesh, Ganasakti, Basumoti, Amrita, Chaturango, Chatushkon, Polimati, Banga Sanmelonee, Banga Sonhoti, Charu Patra, Howrah Barta, Madhyam, Juger Khabar, Natun Prabhat, Deshsebak, Haldia Biswakabi Utsav ‘06, Sahitya O Sanskriti, Darshak, Kabita Simanta, Saptaha, Kalantar, Saptahik Bartaman, Krantik, Alor Phulki, Sukanto, Sandesh, Shuktara, Rush Bharati, Bichinta etc.

Pseudo Name: Atithi, Debdutta, Tathyadarshi, Tathagata, Upadhyay, Trilochon Sharma etc.

Published Books:

Anindya Golaper Kanta (Kabya, 1982), Jharer sahajatri (Kabya, 1982), Amar Abodh Prajapati (Kabya, 1983), Path Hante Mugdha Shabdamala (Kabya, 1983), Phul Fotar Samay (Kabya, 1984), Kramasha Utser Ujane (Kabya, 2001), Auni Bauni (Pictorial Rhyme, 2000), Chai Jal Chai (Pictorial Rhyme, 2000), Charadar Charidar (Pictorial Rhyme, 2003), Ithare Anukta Sanglap (Pictorial Rhyme, 2004), Samay-Kalpurusher Chokh (Kabya, 2004), Bipanno Samayer Saralipi (Kabya, 2006), Ishane Asustha Megh (Kabya, 2006), Sahitya Sadhak Bijoykrishna Ghosh O Tar Kabikriti (Gabashana Prabandha, 2004), Sharat Sahitye Adhunikatya O Ananya Prasango (Prabandho, 2005), Rabindranath O Soviet Sanskriti (Prabandha, 2005), Raja O Bhorat Pakhi (Chotoder Galpo Sankolan, 2006), Howrah Jelar Kabi-O-Kabita (Sampadito Kabita Sankalan, 2001), Sankrail Janapader Itikatha (Sampadito Puratatya Bishayak Prabondho Sankolon, 2003), Kalpurush O Ananya Galpo (Galpo Sankolon, 2006).

Other Subjects: He is the daily speaker and book criticizer since 1976 in Akashbani (Kolkata).

Books :
   
Photo Gallery :
Poems :

 

ABOUT US  |  SERVICES  |   FEEDBACK  |  CONTACT US  |  E-MAIL

Copyright (c) calcuttayellowpages.com (P) Ltd