Representatives To The Central Council For The Year 2010-2012:
 
 
  Regular:
 
Dr. Ajit Kumar Boral
Address:
7, Gobinda Sen Lane, Bowbazar,
Kolkata - 700 012
Phone: +91 98305 52425 (M)
  Dr. Partha Bandyopadhyay
Address:
24, Mahanirvan Road, Ballygunge,
Kolkata - 700 029
Phone:
+91 98310 90030 (M)
     
Dr. Chandan Banerjee
Address:
138, Block - A, Bangur Avenue,
Kolkata - 700 055
Phone: +91 98307 55533 (M)
  Dr. Ram Dayal Dubey
Address: 4, Park Side Road,
Kolkata - 700-026
Phone: +91 98310 28711 (M)
     

Dr. Karna Dhan Saha
Address:
4, Raghunath Chatterjee Street,
Kolkata - 700 006
Phone:
+91 94330 91129 (M)

  Dr. Rahul Datta
Address: 22/1/1A, Raja Manindra Road,
Kolkata - 700 037
Phone:+91 93310 31576 (M)
     

Dr. Kalyani Prodhan
Address:
96/C, S. N. Banerjee Road
Kolkata - 700 014
Phone:
+ 033-2265-3412 / 2229-7689

  Dr. Sabitri Dey
Address:
13/1, Beliaghata Road,
Kolkata - 700 015
Phone:
+91 92318 01407 (M)

Dr. Mrs. Kakoli Sen
Address:
20, H. K. Sett Lane, Block-H Room-2, Kolkata - 700 050
Phone:
+91 98303 65871 (M)

 

Shilpa Basu Roy
Address: 46/1G, B. T. Road,
Kolkata-700 002
Phone: +91 98314 80813 (M)

     

Dr. Manak Nemani
Address: 8/4A, Suren Sarkar Road
Kolkata - 700 010
Phone: +91 9300 52957 (M)

  Dr. Sarbari Dutta
Address:
22/1/1A, Raja Manindra Road,
Kolkata - 700 037
Phone:
+91 98310 06325 (M)
     

Dr. Nemai C. Nath
Address: ECTP, Phase-IV, Flat: C4/15 Manjulika Hsg. Co-op. Society,
Kolkata - 700 078
Phone: +91 93310 83954 (M)

 

Dr. Subhas Roy
Address: 149, Parnasree Rally,
Kolkata - 700 060
Phone: +91 98302 44193 (M)

     

Dr. Nirmal Maji
Address: P-115/1, Benaras Road, P.O. : Netajigarh
Howrah : 711 108

 

Dr. Santanu Sen
Address: 20, H, K. Sett Lane, Block-H, Room-2,
Kolkata - 700 050
Phone: +91 98301 44496 (M)

     
Dr. Pradeep Kumar Nemani
Address: 8/4A, Suren Sarkar Road,
Kolkata - 700 010
Phone: +91 98310 46446 (M)
  Dr. Gopal Dave
Address:
81E, Bechu Chatterjee Street,
Kolkata- 700 009
Phone:
+91 93319 90388 (M)
     
     
     
  Alternate:
     
Dr. Amitava Datta
Address: 63/1A, Pratapaditya Road,              
Kolkata-700 026
Phone: +91 98300 39608 (M)
 

Dr  Muktish Sarkar
Address: 3, Dhakuria East Road,
Kolkata- 700 078
Phone: +91 98300 83506 (M)

     
Dr. Amarnath De
Address:
28, Debendra Mullick Street,
Kolkata - 700 073
Phone:
+91 94330 29493 (M)
 

Dr. Parimal Maji
Address:11, Madhu Gupta Lane,
Kolkata-700 012
Phone:
+91 94326 42250 (M)

     

Dr. Binod Binaykia
Address: 46, Lake Tenple Road,
Kolkata-700 029

 

Dr. Prasanta Kumar Bhattacharyya
Address: Rajdanga School Road
P.0. : Haltu, Kolkata - 700 078
Phone: +91 98310 46401 (M)

     

Dr. Mrs. Bulbul Raichaudhuri
Address: "Mrinalini", F-147, Salt Lake City,
Kolkata - 700 064
Phone: +91 98302 32068 (M)

 

Dr. S. Tashin Ahmed
Address: 16, Haji Md. Moshin Square,
Kolkata-700 016

     

Dr. Bibha Guha (Bagchi)
Address: AE-666, Sector-I, Salt Lake City,
Kolkata-700 064

 

Dr. Subesha Basu Roy
Address: 46/1G, B. T. Road,
Kolkata- 700 002
Phone: +91 98314 51787 (M)

     

Dr. Debasish Mukherjee
Address: AA-189, Salt Lake City,
Kolkata-700 064
Phone: +91 98301 27383 (M)

  Dr. Sabyasachi Bhattacharjee
Address: Flat-B-6, G-03, Block No. 358, B P Hsg. Complex, Kolkata- 700 094.
Phone: +91 98306 32611 (M)
     

Dr. Gul Dasgupta (Kripalani)
Address: 86-B, Jhowtala Road, Flat No. 7
Kolkata-700 017
Phone: +033 2290 1489

 

Dr. Subhankar Home
Address: HB-130, Sector-Ill, Salt Lake City
Kolkata - 700 106
Phone: +91 90020 21541 (M)

     

Dr. Keya Haldar Banerjee
Address: 54/2, Hindustan Park,
Kolkata-700 029
Phone:+91 98300 39227 (M)

 

Dr. Subhasish Nag
Address:
98, Dr. Sundari Mohan Avenue,
Kolkata-700 014
Phone:
+91 98310 89730 (M)

     

Dr. Mausumi De Banerjee
Address: Flat No. 11, Ariahant Apartment,
Kolkata - 700 010
Phone: +91 98302 68461 (M)

 

Dr. Shymal Prasad Roy
Address: Milinium Apartment, 23, Kalibari Lane,
Kolkata-700 032